Checklist MMO Thái Lan

 • Nhân sự

 • Đối tác đại diện tại Thái

  Hỗ trợ nhận hàng, Telesales/ CSKHCSKH, đóng gói, vận đơn, thu tiền COD và các vấn đề phát sinh tại thị trường

 • Nhân sự content + design

  Nhân sự am hiểu về tiếng Thái (chủ yếu là content, design có thể outsource để theo ý content)

 • Nhân sự ads (nếu bạn không biết)

 • Tài Nguyên

 • Dàn tài khoản FB (BM, Page, Via)

  Lưu ý là phải tài khoản chạy Thái, tiếng Thái (có thể tạo mới hoặc mua lại dàn via Thái) 

 • Web/ Landing page

 • Tài khoản Google ads

 • Sản phẩm

 • Nguồn Trung Quốc

  Liên hệ với các đội tìm hàng sẵn ở TQ thông qua các đơn vị vận chuyển, hoặc tự tìm 1688 rồi lên đơn bên vận chuyển TQ-TL

 • Nguồn Việt Nam (nếu bạn có sẵn hàng hoặc có năng lực sản xuất)

 • Hệ thống

 • Quản lý vận hành, tài chính

  Quản lý các việc mua hàng, nhập hàng, thời gian giao hàng, kiểm kê hàng hoá, thời gian vận chuyển,...

 • Báo cáo kinh doanh

 • Báo cáo Sales/ Marketing

This checklist was created by

copy saved

copies saved