ORJ akce checklist

  • ORJ před akcí

  • Najde pořadatele (vedoucího/garanta akce) 

  • Sestaví zadání (ideálně cíle akce) 

  • Zadá akci do SkautISu

  • Foo12

This checklist was created by dansoutner

copy saved

copies saved