July 1, 2019

  • https://www.checkli.com web 2 aracına üye olunuz ve yapılacaklar listenizi hazırlayıp PDF formatında  öğrenme günlüğünüzde paylaşınız.  

  • Grup üyelerine kendinizi tanıtınız. https://flipgrid.com/wro3vqd https://flipgrid.com/wro3vqd

  • Blogger www.blogger.com veya padlethttps://tr.padlet.comaracına üye olunuz ve eğitim süresince kullanacağınız öğrenme günlüğünüzü oluşturunuz.

This checklist was created by hatcezbakan

copy saved

copies saved