Activitat didàctica: Elabora un menú saludable

 • Dinàmica de grup

 • Els estudiants que formen part del grup han participat de forma activa en l\'activitat (1,5%)

 • Els membres del grup han desenvolupat els rols que tenien assignats (1,5%)

 • La interacció amb els companys ha sigut positiva i s\'ha realitzat des del respecte a la situació personal de cadascú (1%)

 • Ús d\'eines i recursos

 • S\'han utilitzat les fonts facilitades pel docent de forma autònoma seleccionant la informació rellevant per desenvolupar el que es demana a l\'activitat (2,5%)

 • El grup ha aprofitat el potencial de les eines proposades pel docent (2,5%)

 • A l\'hora de desenvolupar el menú setmanal es tenen en compte

 • Coneixements previs de l\'àmbit de la nutrició i l\'alimentació (1%)

 • Els grups d\'aliments (1,5%)

 • Els nutrients que contenen (2,5%)

 • Les proporcions estimades de cada grup d\'aliments que s\'haurien d\'incloure a una dieta per tal que fora equilibrada (2,5%)

 • Reflexió sobre la dieta pròpia en comparació amb el menú elaborat

 • L\'activitat ha permés als membres de l\'equip reflexionar sobre els seus hàbits alimentaris en comparació al menú saludable dissenyat i han detectat si haurien de fer canvis d\'hàbits alimentaris (3,5%)

This checklist was created by jsastreroc

copy saved

copies saved